C&A historie

C&A HISTORIE
Firemní logo tvoří počáteční písmena jejích zakladatelů Clemense a Augusta Brenninkmeijerových. Bratři byli obchodníky s textilem, jenž putovali napříč Evropou a prodávali látky v rodinném tradičním duchu, a to zejména v německo-nizozemském prostoru.
V roce 1841 založili firmu C&A ve fríském Sneeku. V roce 1861 zde otevřeli první pobočku C&A. To byl počátek úspěchu trvajícího dodnes (denně pobočky C&A navštíví přes dva miliony lidí).


Bratři měli dobré a snadno prosaditelné myšlenky. Jejich obchodní strategie byla jednoduchá, ovšem vzhledem k době riskantní. Nabízeli různé druhy kvalitního oblečení za standartní ceny a prodávali různé velikosti. Pro zákazníky také zavedli možnosti výměny zboží, které mohli do určitého termínu od zakoupení využívat. Tímto stanovili měřítka pro maloobchod s módním oblečením. Zákazníci ocenili jejich služby, aproto v Nizozemsku neustále rostl počet přibývajících poboček. Touto tvůrčí myšlenkou se řídili i dědicové Clemense & Augusta, a tak rozšířili model i za hranice Holandska.


Roku 1911 otevřela rodinná firma svou první provozovnu v Berlíně, hlavním městě Německa. Později následovaly provozovny v Anglii. Na počátku šedesátých let se firma usadila také v Belgii, Francii a Švýcarsku. Firma C&A je dodnes vedená jako rodinný podnik a je zastoupena dokonce v Číně, Brazílii a Mexiku. Tyto sesterské společnosti operují nezávisle na C&A v Evropě.C&A vždy disponovala novodobými a tvůrčími nápady jak přilákat nové zákazníky a udržet si své stávající. Firma má cit k módě a ví, jak se zákazníky jednat. Ví, co zákazníci hledají a přizpůsobí se tak jejich potřebám. C&A se nikdy nebála nových trendů, zatímco v jiných firmách byly bikiny zavržení hodné, C&A je zařadila do svého sortimentu. Formovala tak styl své doby. I dnes se v ulicích metropolí v zájmu společnosti pohybuje řada průzkumníků trendů, aby vysledovali nové módní proudy a předali je designerům u C&A. Ti pak opět navrhují módu, která se o něco později nosí v ulicích Evropy.

Celá historie firmy se odehrávala a odehrává ve znamení tradičních rodinných hodnot. C&A působí celosvětově. To je možné pouze tehdy, pokud se všechny obchodní oblasti a všichni zaměstnanci opírají o stejné hodnoty. Loajalita, důvěra, ochota a poctivost hrají hlavní roli při práci a komunikaci se zákazníky.


C&A se opírá o svůj jasně stanovený kodex, kde jsou definovány etické, sociální a ekologické standardy, které jsou závaznou součástí jejích obchodních vztahů. Dodržování těchto podmínek nechává firma důsledně kontrolovat nezávislou organizací SOCAM.

Partneři

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich